Mob.tel.: 0911 711 151
E-mail: chovanova@nickytravel.sk


info@nickytravel.sk
Url: www.nickytravel.sk
Skype: nickyagentura

Korešpondenčná adresa /nie prevádzka/:
NICKY, s.r.o.
Višňové 210
013 23 Višňové

IČO:  44159676
DIČ: 2022610205

Zápis: OR OS Žilina odd Sro vl.č.29576/L

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Žilina
Číslo účtu: 2625858938/1100